Sirné knoty, 400g

Za pomoci těchto knotů, které se používají ve vysiřovací lampě se desinfikuje především souš, nástavky, rámky či další včelařské potřeby.

pozornění: Při hoření se uvolňuje oxid siřičitý, toxický plyn, CAS 7446-09-05. R-23 -toxický při vdechování. R-34 -způsobuje poleptání.

69,00 Kč